هلمند : 2 تن اربکی در سنگین به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی سنگین، دو تن اربکی ( محمدنبی ولد محمدامین و شیرمحمد ولد پیرمحمد باشندگان ساروان قلعه سنگین ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. افراد مذکور در شهر لشکرگاه برای دشمن خدمت می کردند. 2021/5/9

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی سنگین، دو تن اربکی ( محمدنبی ولد محمدامین و شیرمحمد ولد پیرمحمد باشندگان ساروان قلعه سنگین ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

افراد مذکور در شهر لشکرگاه برای دشمن خدمت می کردند.

2021/5/9