هلمند 2 از اجیران در شهر لشکرگاه کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که صبح روز گذشته در منطقۀ اسپین کوته از مربوطات حوزۀ دهم شهر لشکرگاه، یک تن پهره دار پوستۀ دشمن مورد اصابت دراگانوف قرار گرفته و زخمی شده است . در همین شام روز گذشته حوالی ساعت 6 و نیم بجه، در منطقۀ مذکور، یک تن پهره دار پوستۀ […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که صبح روز گذشته در منطقۀ اسپین کوته از مربوطات حوزۀ دهم شهر لشکرگاه، یک تن پهره دار پوستۀ دشمن مورد اصابت دراگانوف قرار گرفته و زخمی شده است . در همین شام روز گذشته حوالی ساعت 6 و نیم بجه، در منطقۀ مذکور، یک تن پهره دار پوستۀ نیروهای سرحدی دشمن مورد اصابت سلاح لیزری قرار گرفته و جابجا کشته شده است .
2020/11/23

2020/11/23