هلمند : ۱۹ تن از اجیران بشمول ۲ تن از اجیران مهم در لشکرگاه کشته شده و ۹ تن دیگر زخمی گردیدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته نیروهای دشمن با حمایۀ هوایی اشغالگران خارجی از شهر لشکرگاه به غرض عملیات به مناطق مندویان و پوستۀ جمپ در مربوطات حوزۀ سوم این شهر آمده بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین قرار گرفتند. در این درگیری که تا امروز بعد از […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته نیروهای دشمن با حمایۀ هوایی اشغالگران خارجی از شهر لشکرگاه به غرض عملیات به مناطق مندویان و پوستۀ جمپ در مربوطات حوزۀ سوم این شهر آمده بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین قرار گرفتند.

در این درگیری که تا امروز بعد از ظهر دوام کردف در طی آن ۲ عراده موتر زرهی دشمن توسط ماین های زمینی تخریب گردید و ۵ ماین نیز بر نیروهای پیادۀ دشمن انفجار کرد.

در این انفجارات و حملات مسلحانه، ۱۹ تن از اجیران بشمول جمعه گل مسئول شعبۀ انجینری شبکۀ جاسوسی دشمن و قومندان لالاگل؛ قومندان ملیشه های اربکی جابجا کشته شده و ۹ تن دیگر زخمی شده اند و نیروهای دشمن از ساحه پا بفرار نهاده اند.

در این جنگ ۴ تن از مجاهدین نیز مجروح گردیده اند و یک تن دیگر بشهادت رسیده است.تقبله الله تعالی
۲۰۲۰/۱۱/۲