هلمند : 19 تن اربکی و پولیس در سنگین به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی سنگین، 19 تن اربکی و پولیس در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند. افراد مذکور از باشندگان منطقۀ ساروان قلعۀ ولسوالی سنگین بودند که در شهر لشکرگاه ایفای وظیفه می کردند. 2021/8/4

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی سنگین، 19 تن اربکی و پولیس در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند.

افراد مذکور از باشندگان منطقۀ ساروان قلعۀ ولسوالی سنگین بودند که در شهر لشکرگاه ایفای وظیفه می کردند.

2021/8/4