هلمند : ۱۷ تن پولیس در نادعلی بمجاهدین تسلیم شدند

خبرهای رسیده از ولایت هلمند حاکی است که در طول ۲ ماه گذشته در مربوطات ولسوالی نادعلی ، ۱۷ تن پولیس پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند که اسامی شان شرح ذیل است : احسان   ولد  خواص   باشندۀ قریه سیدآباد این ولسوالی ، عبدالحکیم ولد  میرحمزه  باشندۀ ولسوالی موسی قلعه  ،  […]

خبرهای رسیده از ولایت هلمند حاکی است که در طول ۲ ماه گذشته در مربوطات ولسوالی نادعلی ، ۱۷ تن پولیس پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند که اسامی شان شرح ذیل است :

احسان   ولد  خواص   باشندۀ قریه سیدآباد این ولسوالی ، عبدالحکیم ولد  میرحمزه  باشندۀ ولسوالی موسی قلعه  ،  حاجی محمد ولد  عبدالسلام   باشندۀ ولسوالی نادعلی ، بازیجان  ولد  لالاجان باشندۀ قریه خان جان همین ولسوالی ، جان محمد  ولد عبدالرؤف  باشندۀ قریه شاول ، شاه محمود ولد  ملحم  باشندۀ سی و یک غربی این ولسوالی ، محمدولی ولد نصرالله  باشندۀ ده آدم خان ولسوالی گریشک ، تورجان  ولد محمد آمیر باشندۀ سپیروان ولسوالی نادعلی ، عبدالمحمد ولد بهلول باشندۀ منطقۀ نری مانده  ، سیدمحمد ولد  نیک محمد باشندۀ جنگل، ابراهیم ولد عبدالصمد باشندۀ باباجی ، جان محمد ولد محمد باشندۀ لوی مانده ، عبدالمالک ولد  روزالدین  باشندۀ شنی جامع ،  روزی محمد ولد سیدمحمد  باشندۀ ولسوالی نوزاد ،  گل خان  ولد جمعه خان  باشندۀ منطقۀ انجیران ولسوالی نوزاد ، عبدالغنی ولد  ولندر  باشندۀ دیزور ولسوالی مسوی قلعه   و شفیق  ولد عبدالصمد باشندۀ منطقۀ ناقل

۲۰۱۶/۴/۲۲