هلمند : ۱۷ از اجیران در شهر لشکرگاه کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که صبح روز گذشته نیروهای دشمن با حمایه اشغالگران امریکایی، در منطقۀ مندویان و پوستۀ جمپ در مربوطات حوزۀ سوم شهر لشکرگاه بغرض عملیات آمده بودند که با کمین ها و حملات مجاهدین مواجه شدند. در این درگیری ها که شام دوام داشت، در طی آن ۱۷ تن از […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که صبح روز گذشته نیروهای دشمن با حمایه اشغالگران امریکایی، در منطقۀ مندویان و پوستۀ جمپ در مربوطات حوزۀ سوم شهر لشکرگاه بغرض عملیات آمده بودند که با کمین ها و حملات مجاهدین مواجه شدند.

در این درگیری ها که شام دوام داشت، در طی آن ۱۷ تن از اجیران کشته و زخمی شدند و یک عراده موتر فیلدر دشمن نیز تخریب گردید.

در این درگیری به مجاهدین بحمدالله هیچ زیانی نرسیده است.
۲۰۲۰/۱۱/۵