هلمند : 16 تن از نیروهای دشمن در مارجه به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در طول 10 روز گذشته، 16 تن عسکر، پولیس و اربکی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون حلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است : ۱ فریداحمد ولد عبدالکبیر ۲ سردارولي ولد جانان ۳ جان […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در طول 10 روز گذشته، 16 تن عسکر، پولیس و اربکی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون حلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

۱ فریداحمد ولد عبدالکبیر ۲ سردارولي ولد جانان ۳ جان اغا ولد شیراغا ۴ نوراحمد ولد سردارمحمد ۵ سردارمحمد ولد حاجي محمدانور ۶ اخترمحمد ولد عبدالصمد ۷ زبیح الله ولد زیارت ګل ۸ محمدسلیم ولد حاجي عبدالستار ۹ سیدالرحمن ولد عبدالجمیل ۱۰ حبیب الرحمن ولد عبدالباقي ۱۱ اخترمحمد ولد عبدالحمید ۱۲ نیک محمد ولد اخترمحمد ۱۳ محمدابراهیم ولد محمدعیسی ۱۴ قدرت الله ولد جان محمد ۱۵ فهیم الله ولد ذاکرالله ۱۶ خان محمد ولد عبدالقیوم

2021/7/15