هلمند : ۱۳ تن از اجیران در لشکرگاه کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که از صبح روز گذشته تا حوالی نمازخفتن، قوای عملیاتی دشمن که حمایه هوایی اشغالگران را نیز با خود داشت، در منطقۀ پوستۀ جمپ در مربوطات حوزۀ سوم شهر لشکرگاه هدف حملات مسلحانۀ مجاهدین قرار داشت. در این درگیری ها ۱۳ تن از اجیران مورد اصابت قرار گرفته و […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که از صبح روز گذشته تا حوالی نمازخفتن، قوای عملیاتی دشمن که حمایه هوایی اشغالگران را نیز با خود داشت، در منطقۀ پوستۀ جمپ در مربوطات حوزۀ سوم شهر لشکرگاه هدف حملات مسلحانۀ مجاهدین قرار داشت.

در این درگیری ها ۱۳ تن از اجیران مورد اصابت قرار گرفته و کشته و زخمی شده اند و نیروهای دشمن به مسافت دو کیلومتر به عقب فرار کرده اند.

در این درگیری دو تن از مجاهدین نیز زخمی شده اند.
۲۰۲۰/۱۱/۹