هلمند : ۱۱ تن از اجیران در لشکرگاه کشته و زخمی شدند و یک موتر زرهی تخریب گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که از صبح روز گذشته تا حوالی نمازخفتن، در منطقۀ پوستۀ جمپ از مربوطات حوزۀ سوم شهر لشکرگاه، درگیری شدیدی میان مجاهدین و قوای عملیاتی دشمن جریان داشت . در این درگیری ۱۱ تن از اجیران مورد اصابت قرار گرفته و کشته و زخمی شده اند و یک عراده […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که از صبح روز گذشته تا حوالی نمازخفتن، در منطقۀ پوستۀ جمپ از مربوطات حوزۀ سوم شهر لشکرگاه، درگیری شدیدی میان مجاهدین و قوای عملیاتی دشمن جریان داشت .

در این درگیری ۱۱ تن از اجیران مورد اصابت قرار گرفته و کشته و زخمی شده اند و یک عراده موتر زرهی دشمن نیز توسط توپ ۸۲ میلی متری  تخریب گردیده و از بین رفته است .

در این جنگ ۲ تن از مجاهدین نیز مجروح شده اند.
۲۰۲۰/۱۱/۸