هلمند : ۱۱ تن از اجیران در لشکرگاه و نادعلی کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که از عصر روز گذشته تا حوالی نمازخفتن، در منطقۀ پوستۀ جمپ از مربوطات حوزۀ سوم شهر لشکرگاه و منطقۀ کوچیان ولسوالی نادعلی، نیروهای دشمن که بغرض عملیات آمده بودند، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار داشتند. در این درگیری ۱۱ تن از اجیران کشته و زخمی شدند و به […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که از عصر روز گذشته تا حوالی نمازخفتن، در منطقۀ پوستۀ جمپ از مربوطات حوزۀ سوم شهر لشکرگاه و منطقۀ کوچیان ولسوالی نادعلی، نیروهای دشمن که بغرض عملیات آمده بودند، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار داشتند.

در این درگیری ۱۱ تن از اجیران کشته و زخمی شدند و به مجاهدین بحمدالله هیچ زیانی نرسیده است.
۲۰۲۰/۱۱/۱۳