هلمند : ۳ عسکر مزدور در مارجه کشته و زخمی شدند

ساعت ده صبح دیروز، ۳ تن عسکر مزدور بر اثر انفجار ماین کنار جاده بر گزمه پیاده دشمن در منطقه چهارراهی زقوم در مربوطات ولسوالی مارجه ولایت هلمند کشته و زخمی شدند.

ساعت ده صبح دیروز، ۳ تن عسکر مزدور بر اثر انفجار ماین کنار جاده بر گزمه پیاده دشمن در منطقه چهارراهی زقوم در مربوطات ولسوالی مارجه ولایت هلمند کشته و زخمی شدند.