هلمند : یک پولیس در سنگین بمجاهدین تسلیم شد

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۱۲ بجه ، در ولسوالی سنگین  یک تن پولیس ( جان محمد ولد عبدالستار باشندۀ منطقۀ آغلغ این ولسوالی ) از مرکز پی آر تی دشمن ، پس ازدرک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است . نامبرده با خود یک میل کلاشنکوف […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۱۲ بجه ، در ولسوالی سنگین  یک تن پولیس ( جان محمد ولد عبدالستار باشندۀ منطقۀ آغلغ این ولسوالی ) از مرکز پی آر تی دشمن ، پس ازدرک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .

نامبرده با خود یک میل کلاشنکوف و یک پایه مخابره دستی به مجاهدین رسانده است .

۲۰۱۶/۴/۲۷