هلمند : یک پولیس بهمراه دو میل سلاح در واشیر بمجاهدین تسلیم شد

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر، یک تن پولیس ( حمیدالله ولد امیرپنج باشندۀ پوزک ولسوالی واشیر ) از مرکز ولسوالی واشیر بهمراه دو میل کلاشنکوف بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است . ۲۰۱۷/۷/۳۱

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر، یک تن پولیس ( حمیدالله ولد امیرپنج باشندۀ پوزک ولسوالی واشیر ) از مرکز ولسوالی واشیر بهمراه دو میل کلاشنکوف بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .

۲۰۱۷/۷/۳۱