هلمند : یک پولیس ارتباطی ۲ تن پولیس اجیر را در نادعلی کشته است

از ولایت هلمند خبر رسیده است که صبح روز گذشته در مرکز ولسوالی نادعلی، یک تن پولیس ارتباطی، دو تن پولیس اجیر را جابجا کشته است. پولیس ارتباطی پس از این واقعه بهمراه یک میل کلاشنکوف و یک چانته بسلامت خود را به مجاهدین رسانده است . ۲۰۲۱/۷/۳

از ولایت هلمند خبر رسیده است که صبح روز گذشته در مرکز ولسوالی نادعلی، یک تن پولیس ارتباطی، دو تن پولیس اجیر را جابجا کشته است.

پولیس ارتباطی پس از این واقعه بهمراه یک میل کلاشنکوف و یک چانته بسلامت خود را به مجاهدین رسانده است .

۲۰۲۱/۷/۳