هلمند : یک پولیس اجیر در مارجه کشته شد

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۷ صبح ، در منطقۀ کیمپ ولسوالی مارجه ، یک تن پولیس اجیر هدف سلاح دراگانوف مجاهدی امارت اسلامی قرار گرفته و جابجا کشته شده است . ۲۰۱۶/۵/۳

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۷ صبح ، در منطقۀ کیمپ ولسوالی مارجه ، یک تن پولیس اجیر هدف سلاح دراگانوف مجاهدی امارت اسلامی قرار گرفته و جابجا کشته شده است .

۲۰۱۶/۵/۳