هلمند : یک پوسته در سنگین فتح شد و تلفات سنگین به دشمن وارد گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب در جریان عملیات ” عـــزم  ” یک پوستۀ امنیتی دشمن اجیر در منطقۀ شیلۀ حاجی امین در مربوطات ولسوالی سنگین مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات پوستۀ دشمن بطور کامل فتح گردید و ۱۱ عسکر اجیر در آن جابجا بهلاکت […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب در جریان عملیات ” عـــزم  ” یک پوستۀ امنیتی دشمن اجیر در منطقۀ شیلۀ حاجی امین در مربوطات ولسوالی سنگین مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات پوستۀ دشمن بطور کامل فتح گردید و ۱۱ عسکر اجیر در آن جابجا بهلاکت رسیدند که اجساد شان نیز تا کنون در ساحه افتاده است .

در پایان این عملیات ۲ پیکای امریکایی ، یک قبضه راکت ، ۷ اسلحۀ M4 امریکایی ، یک دستگاه مخابره کلان و مقداری مهمات و تجهیزات بغنیمت مجاهدین در آمده است .

در این درگیری بمجاهدین امارت اسلامی بحمدالله هیچ زیانی نرسیده است .

۲۰۱۶/۳/۳۱