هلمند : یک موتر کاماز دشمن در واشیر منفجر شد

از ولایت هلمندخبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۹ بجه، در منطقۀ سنگیلان ولسوالی واشیر، یک عراده موتر کاماز دشمن هدف انفجار ماین قرار گرفته است . در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شده اند. ۲۰۲۰/۱۱/۱۹

از ولایت هلمندخبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۹ بجه، در منطقۀ سنگیلان ولسوالی واشیر، یک عراده موتر کاماز دشمن هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شده اند.
۲۰۲۰/۱۱/۱۹