هلمند : یک موتر زرهی دشمن در کجکی منفجر گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بامداد امروز در منطقۀ تنگی ولسوالی کجکی، یک عراده موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است . در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شده اند. ۲۰۲۱/۶/۸

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بامداد امروز در منطقۀ تنگی ولسوالی کجکی، یک عراده موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شده اند.

۲۰۲۱/۶/۸