هلمند : یک موتر زرهی دشمن در نادعلی انفجار داده شد

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر در منطقۀ کوچیان ولسوالی نادعلی، یک عراده موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است . در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شده اند. 2020/11/23

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر در منطقۀ کوچیان ولسوالی نادعلی، یک عراده موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شده اند.
2020/11/23