هلمند : یک موتر زرهی دشمن در لشکرگاه منفجر گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر، در منطقۀ سره گودر از مربوطات شهر لشکرگاه ، یک عراده موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است . در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن همه جابجا کشته شده اند. ۲۰۲۰/۱۱/۱۱

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر، در منطقۀ سره گودر از مربوطات شهر لشکرگاه ، یک عراده موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن همه جابجا کشته شده اند.
۲۰۲۰/۱۱/۱۱