هلمند : یک موتر زرهی دشمن در لشکرگاه منفجر گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر حوالی ساعت 2 بجه، در منطقۀ لیواء در مربوطات حوزۀ سوم شهر لشکرگاه، یک عراده موتر قوای نیروهای سرحدی هدف انفجار ماین قرار گرفته است . در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن کشته و زخمی شده اند. […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر حوالی ساعت 2 بجه، در منطقۀ لیواء در مربوطات حوزۀ سوم شهر لشکرگاه، یک عراده موتر قوای نیروهای سرحدی هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن کشته و زخمی شده اند.

2021/5/19