هلمند : یک موتر زرهی دشمن در شوراب منفجر گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت 6 بجه، در منطقۀ پوستۀ حکیم، یک عراده موتر زرهی دشمن اجیرهدف انفجار تاکتیکی ماین قرار گرفته است و  در این انفجار موتر بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن همه جابجا کشته شده اند. 2021/7/13  

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت 6 بجه، در منطقۀ پوستۀ حکیم، یک عراده موتر زرهی دشمن اجیرهدف انفجار تاکتیکی ماین قرار گرفته است و

 در این انفجار موتر بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن همه جابجا کشته شده اند.

2021/7/13