هلمند : یک موتر زرهی دشمن در سنگین منهدم شد

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۹ صبح، در منطقۀ شکرشیلۀ ولسوالی سنگین، یک عراده موتر زرهی دشمن اجیر هدف توپ ۸۲ میلی متری مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و کاملا تخریب شده است و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی گردیده اند . ۲۰۱۶/۸/۲۴

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۹ صبح، در منطقۀ شکرشیلۀ ولسوالی سنگین، یک عراده موتر زرهی دشمن اجیر هدف توپ ۸۲ میلی متری مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و کاملا تخریب شده است و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی گردیده اند .

۲۰۱۶/۸/۲۴