هلمند : یک موتر زرهی دشمن در سنگین منفجر شد

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۳ بجه ، در منطقۀ دشت چینی مانده از مربوطات مرکز ولسوالی سنگین ، یک موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است و تمام سرنشینان آن کشته و زخمی شده اند . ۲۰۱۶/۵/۶

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۳ بجه ، در منطقۀ دشت چینی مانده از مربوطات مرکز ولسوالی سنگین ، یک موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است و تمام سرنشینان آن کشته و زخمی شده اند .

۲۰۱۶/۵/۶