هلمند : یک موتر زرهی دشمن در سنگین تخریب گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر، در منطقۀ شوراب ولسوالی سنگین، یک عراده موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است . در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن نیز کشته شده اند. ۲۰۲۰/۱۱/۹

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر، در منطقۀ شوراب ولسوالی سنگین، یک عراده موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن نیز کشته شده اند.
۲۰۲۰/۱۱/۹