هلمند : یک موتر دشمن در واشیر انفجار داده شد

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت یک ونیم بعد از ظهر، در مربوطات مرکز ولسوالی واشیر، یک عراده موتر کاماز دشمن هدف انفجار قوی ماین قرار گرفته است . در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است وسرنشینان آن نیز کشته و زخمی شده اند. ۲۰۲۰/۱۱/۶

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت یک ونیم بعد از ظهر، در مربوطات مرکز ولسوالی واشیر، یک عراده موتر کاماز دشمن هدف انفجار قوی ماین قرار گرفته است .

در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است وسرنشینان آن نیز کشته و زخمی شده اند.
۲۰۲۰/۱۱/۶