هلمند : یک موتر دشمن در لشکرگاه تخریب گردید و ۱۳ تن از اجیران بشمول یک قومندان مهم کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته نیروهای دشمن با حمایه هوایی گستردۀ دشمن در مناطق مندویان و پوستۀ جمپ در مربوطات حوزۀ ۳ شهر لشکرگاه آمده بودند که با کمین ها و حملات مجاهدین مواجه شدند. در این درگری که تا حوالی نماز شام دوام کرد، در طی آن […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته نیروهای دشمن با حمایه هوایی گستردۀ دشمن در مناطق مندویان و پوستۀ جمپ در مربوطات حوزۀ ۳ شهر لشکرگاه آمده بودند که با کمین ها و حملات مجاهدین مواجه شدند.

در این درگری که تا حوالی نماز شام دوام کرد، در طی آن نیرهای دشمن هدف ۲ انفجار سنگین نیز قرار گرفتند.

در این درگیری ها و انفجارات، ۶ تن عسکر اجیر جابجا کشته شده و ۷ تن دیگر بشمول یک انجینر ماین ( صدوخان ) زخمی گردیده اند.

در این درگیری ها به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .
۲۰۲۰/۱۱/۴