هلمند : یک قومندان و ۲ تن سنگوری در گریشک به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است در طول دو روز گذشته در منطقۀ نهرسراج ولسوالی گریشک، یک تن قومندان و ۲ تن سنگوری در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :  ۱  اخترمحمد ولد ممتاز  باشندۀ شاروالی  ۲ […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است در طول دو روز گذشته در منطقۀ نهرسراج ولسوالی گریشک، یک تن قومندان و ۲ تن سنگوری در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

 ۱  اخترمحمد ولد ممتاز  باشندۀ شاروالی

 ۲ جمعه خان  ولد محمدعلی باشندۀ ولسوالی دهراود ولایت ارزگان

۳ قومندان تورجان  ولد  حاجی محمدحنیف باشندۀ ولسوالی نوزاد

افراد مذکور با خود یک میل پیکا و یک قبضه راکت نیز به مجاهدین سپرده اند.

۲۰۲۱/۷/۳۰