هلمند : یک قومندان مهم با ۲۹ تن از افرادش در گریشک به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امشب حوالی نمازخفتن، در منطقۀ آب پاشک ولسوالی گریشک، یک تن قومندان مشهور پولیس ( میردل ) بهمراه ۲۹ تن ازافرادش از لیواء در تحت محاصره و پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . افراد مذکور با خود ۷ عراده موترزرهی، ۷ میل پیکا، […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امشب حوالی نمازخفتن، در منطقۀ آب پاشک ولسوالی گریشک، یک تن قومندان مشهور پولیس ( میردل ) بهمراه ۲۹ تن ازافرادش از لیواء در تحت محاصره و پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

افراد مذکور با خود ۷ عراده موترزرهی، ۷ میل پیکا، ۲ میل m4، ۱۴ میل کلاشنکوف، یک پایه دهشکه، یک پایه توپ ۸۲ میلی متری، یک پایه هاوان وسط ، ۴ میل m16 و مقداری مهمات به مجاهدین پیوسته اند.

مجاهدین از افراد مذکور به گرمی استقبال نموده و این اقدام شان را ستوده اند.

قابل یاد آوری است که قومندان مذکور باشندۀ ولسوالی واشیر است، در ولسوالی های مختلف به عنوان قومندان امنیه ایفای وظیفه کرده است.

۲۰۲۱/۸/۳