هلمند : یک قومندان دشمن در باباجی کشته شد

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که شام روز گذشته حوالی ساعت ۸ بجه ، در منطقۀ ماندۀ اوپاشک از مربوطات باباجی ، موتر رینجر قومندان پوستۀ دشمن ( قومندان نقیب ) با کمین مجاهدین امارت اسلامی مواجه شده است . در این عملیات موتر دشمن بطور کامل تخریب گردید و قومندان نامبرده در آن […]

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که شام روز گذشته حوالی ساعت ۸ بجه ، در منطقۀ ماندۀ اوپاشک از مربوطات باباجی ، موتر رینجر قومندان پوستۀ دشمن ( قومندان نقیب ) با کمین مجاهدین امارت اسلامی مواجه شده است .

در این عملیات موتر دشمن بطور کامل تخریب گردید و قومندان نامبرده در آن بهلاکت رسید و یک محافظش بشدت زخمی شد .

۲۰۱۶/۵/۵