هلمند : یک قرارگاه مهم دشمن در گرمسیر فتح شد و غنایم به دست آمد

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته در منطقۀ تورغندی ولسوالی گرمسیر، یک قرارگاه مهم دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ شدید مجاهدین امارت اسلایم قرار گرفته است . در این درگیری که تا حوالی نماز خفتن دوام داشت، قرارگاه دشمن بطور کامل فتح گردید و نیروهای دشمن پس از متحمل شدن تلفات […]

پوسته فتح شده درناریاز ولایت هلمند اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته در منطقۀ تورغندی ولسوالی گرمسیر، یک قرارگاه مهم دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ شدید مجاهدین امارت اسلایم قرار گرفته است .

در این درگیری که تا حوالی نماز خفتن دوام داشت، قرارگاه دشمن بطور کامل فتح گردید و نیروهای دشمن پس از متحمل شدن تلفات از ساحه پا بفرار گذاشتند .

در این قرارگاه یک عراده موتر رینجر، یک عراده موتر سایکل ۴ تایره و مقداری سلاح و مهمات بغنیمت مجاهدین در آمده است .

قابل ذکرست که با فتح این قرارگاه، منطقۀ وسیعی به کنترل کامل مجاهدین امارت اسلامی در آمده است .

در این جنگ بمجاهدین امارت اسلامی بحمدالله هیچ زیانی نرسیده است .

۲۰۱۶/۹/۲