هلمند : یک عضو شورا و یک تن عسکر در سنگین به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی سنگین، یک تن عضو شورای ادارۀ اجیر و یک تن عسکر پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است : غلام حیدر ولد عبدالغفار عضوشورای ولسوالی سنگین و باشندۀ همین ولسوالی ارمان ولد عتیق الله […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی سنگین، یک تن عضو شورای ادارۀ اجیر و یک تن عسکر پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

غلام حیدر ولد عبدالغفار عضوشورای ولسوالی سنگین و باشندۀ همین ولسوالی

ارمان ولد عتیق الله باشندۀ ننگرهار که در لیواء سنگین در صفوف اردوی اجیر قرار داشت.

عسکر مذکور با خود یک قبضه راکت نیز به مجاهدین سپرده است .

۲۰۲۱/۷/۳۰