هلمند : یک عسکر نزدیک شوراب زنده دستگیر گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که صبح روز گذشته حوالی ساعت ۱۰ بجه، در منطقۀ کمپنی نزدیک میدان هوایی شوراب، یک تن عسکر که از موتروانان بزور پول می گرفت، از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردید.  ۲۰۲۱/۷/۲۶

از ولایت هلمند خبر رسیده است که صبح روز گذشته حوالی ساعت ۱۰ بجه، در منطقۀ کمپنی نزدیک میدان هوایی شوراب، یک تن عسکر که از موتروانان بزور پول می گرفت، از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردید.

 ۲۰۲۱/۷/۲۶