هلمند : یک عسکر بهمراه ۲ میل سلاح در سنگین به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ پوستۀ ورلگیت ولسوالی سنگین، یک تن عسکر( نورالدین ولد مرادعلی باشندۀ امام صاحب ولایت قندوز )  از پوستۀ دشمن پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است. نامبرده با خود یک میل پیکا و یک میل کارمولی نیز به مجاهدین رسانده و تعهد کرده […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ پوستۀ ورلگیت ولسوالی سنگین، یک تن عسکر( نورالدین ولد مرادعلی باشندۀ امام صاحب ولایت قندوز )  از پوستۀ دشمن پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است.

نامبرده با خود یک میل پیکا و یک میل کارمولی نیز به مجاهدین رسانده و تعهد کرده است که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهد گشت.
۲۰۲۰/۱۱/۷