هلمند : یک عراده موتر زرهی دشمن در سنگین منهدم گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت یک بعد از ظهر، در منطقۀ کنجک ولسوالی سنگین، یک عراده موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است . در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شده اند. ۲۰۲۰/۱۱/۱۶

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت یک بعد از ظهر، در منطقۀ کنجک ولسوالی سنگین، یک عراده موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است .
در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شده اند.
۲۰۲۰/۱۱/۱۶