هلمند : یک رینجر دشمن در باباجی انفجار داده شد

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۱ ظهر، در منطقۀ میان پارچاو و اوپاشک از مربوطات باباجی ، یک رینجر دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است . در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردید و سرنشینان آن کشته و زخمی شدند . ۲۰۱۶/۵/۲

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۱ ظهر، در منطقۀ میان پارچاو و اوپاشک از مربوطات باباجی ، یک رینجر دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردید و سرنشینان آن کشته و زخمی شدند .

۲۰۱۶/۵/۲