هلمند : یک تن پولیس در گرمسیر به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته یک تن پولیس ( محمود ولد محبوب ) باشندۀ درویشان علیای ولسوالی گرمسیر، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. ۲۰۲۰/۱۱/۱۴

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته یک تن پولیس ( محمود ولد محبوب ) باشندۀ درویشان علیای ولسوالی گرمسیر، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.
۲۰۲۰/۱۱/۱۴