هلمند : یک تن پولیس در گرشک به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر روز گذشته در منطقۀ آب پاشک ماندۀ ولسوالی گریشک، یک تن پولیس ( کولالی ولد بهاؤالدین استاذ ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . نامبرده با خود یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده است. ۲۰۲۱/۶/۱۱

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر روز گذشته در منطقۀ آب پاشک ماندۀ ولسوالی گریشک، یک تن پولیس ( کولالی ولد بهاؤالدین استاذ ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

نامبرده با خود یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده است.

۲۰۲۱/۶/۱۱