هلمند : یک تن پولیس در کجکی بمجاهدین تسلیم شد

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز صبح یک تن پولیس – محمد شاه ولد عبدالاحد – در ولسوالی کجکی بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است . نامبرده که باشندۀ میدانی این ولسوالی است ، در شهر لشکرگاه برای دشمن خدمت می کرد در نتیجۀ تلاش های مجاهدین از حقایق آگاهی حایل نمود و […]

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز صبح یک تن پولیس – محمد شاه ولد عبدالاحد – در ولسوالی کجکی بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .

نامبرده که باشندۀ میدانی این ولسوالی است ، در شهر لشکرگاه برای دشمن خدمت می کرد در نتیجۀ تلاش های مجاهدین از حقایق آگاهی حایل نمود و بمجاهدین پیوست .

۲۰۱۶/۵/۹