هلمند : یک تن پولیس در واشیر به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی واشیر، یک تن پولیس ( خالقداد ولد حاجی لالوجان باشندۀ گلبدی ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته است. ۲۰۲۱/۳/۵

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی واشیر، یک تن پولیس ( خالقداد ولد حاجی لالوجان باشندۀ گلبدی ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته است.

۲۰۲۱/۳/۵