هلمند : یک تن پولیس در نوزاد به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در ولسوالی نوزاد، یک تن پولیس ( گلالی ولد محمودالله باشندۀ گریشک ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . نامبرده با خود یک میل کلاشنکوف به مجاهدین رسانده و تعهد کرده است که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهد […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در ولسوالی نوزاد، یک تن پولیس ( گلالی ولد محمودالله باشندۀ گریشک ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

نامبرده با خود یک میل کلاشنکوف به مجاهدین رسانده و تعهد کرده است که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهد گشت.

۲۰۲۱/۷/۲۳