هلمند : یک تن پولیس در ناوه بهمراه یک میل کلاشنکوف به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر روز گذشته ساعت 12 بجه، از مرکز در تحت محاصرۀ ولسوالی ناوه، یک تن پولیس ( پردل خان ) با همکاری خویشاوندان خویش بهمراه یک میل کلاشنکوف به مجاهدین پیوسته است . 2021/5/8

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر روز گذشته ساعت 12 بجه، از مرکز در تحت محاصرۀ ولسوالی ناوه، یک تن پولیس ( پردل خان ) با همکاری خویشاوندان خویش بهمراه یک میل کلاشنکوف به مجاهدین پیوسته است .

2021/5/8