هلمند : یک تن پولیس در نادعلی به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی نادعلی، یک تن پولیس ( محمدهاشم ولد میرهاتم ) باشندۀ عصمت بازار ولسوالی نادعلی، پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است . نامبرده که در شهر لشکرگاه وظیفه اجرا می کرد، با خود یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده است. ۲۰۲۰۱۱/۲۱

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی نادعلی، یک تن پولیس ( محمدهاشم ولد میرهاتم ) باشندۀ عصمت بازار ولسوالی نادعلی، پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است .

نامبرده که در شهر لشکرگاه وظیفه اجرا می کرد، با خود یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده است.
۲۰۲۰۱۱/۲۱