هلمند : یک تن پولیس در نادعلی به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته  یک تن پولیس ( محمدداود ولد عبدالحکیم ) باشندۀ خسرآباد ولسوالی ناوه پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است . ۲۰۲۰/۱۱/۱۴

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته  یک تن پولیس ( محمدداود ولد عبدالحکیم ) باشندۀ خسرآباد ولسوالی ناوه پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .

۲۰۲۰/۱۱/۱۴