هلمند : یک تن پولیس در نادعلی به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی نادعلی، یک تن پولیس ( سردارولی ولد نورعلی باشندۀ زرغون کلی ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . 2021/7/23

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی نادعلی، یک تن پولیس ( سردارولی ولد نورعلی باشندۀ زرغون کلی ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

2021/7/23