هلمند : یک تن پولیس در نادعلی به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمندخبر رسیده است که روز گذشته از کندک در تحت محاصرۀ دشمن در ولسوالی نادعلی، یک تن پولیس ( رحمت الله ولد دوست محمد باشندۀ لوی ماندۀ نادعلی ) پس از درک حقایق بهمراه دو میل کلاشنکوف و یک پایه دوربین شب به مجاهدین تسلیم شده است. ۲۰۲۱/۷/۱۶

از ولایت هلمندخبر رسیده است که روز گذشته از کندک در تحت محاصرۀ دشمن در ولسوالی نادعلی، یک تن پولیس ( رحمت الله ولد دوست محمد باشندۀ لوی ماندۀ نادعلی ) پس از درک حقایق بهمراه دو میل کلاشنکوف و یک پایه دوربین شب به مجاهدین تسلیم شده است.

۲۰۲۱/۷/۱۶