هلمند : یک تن پولیس در نادعلی بقتل رسید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته ساعت ۵ بجه، در منطقۀ کوچیان ولسوالی نادعلی، یک تن پهره دار پوستۀ دشمن مورد اصابت دراگانوف قرار گرفته و جابجا کشته شده است . ۲۰۲۱/۳/۵

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته ساعت ۵ بجه، در منطقۀ کوچیان ولسوالی نادعلی، یک تن پهره دار پوستۀ دشمن مورد اصابت دراگانوف قرار گرفته و جابجا کشته شده است .

۲۰۲۱/۳/۵