هلمند : یک تن پولیس در موسی قلعه به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته یک تن پولیس ( عبدالغفار ولد موسی جان ) باشندۀ مسلمانی ولسوالی موسی قلعه، که در شهر لشکرگاه وظیفه داشت، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۲۰۲۰/۱۱/۱۴

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته یک تن پولیس ( عبدالغفار ولد موسی جان ) باشندۀ مسلمانی ولسوالی موسی قلعه، که در شهر لشکرگاه وظیفه داشت، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .
۲۰۲۰/۱۱/۱۴