هلمند : یک تن پولیس در موسی قلعه به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در ولسوالی موسی قلعه، یک تن پولیس ( احمد ولدخدای رحیم ) باشندۀ شیلۀ قصابان پس از درک حقایق به مجاهدین تسلیم شده است . نامبرده در شهر لشکرگاه برای دشمن خدمت می کرد که پس از پیوستن به مجاهدین تعهد کرده است که در تحت […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در ولسوالی موسی قلعه، یک تن پولیس ( احمد ولدخدای رحیم ) باشندۀ شیلۀ قصابان پس از درک حقایق به مجاهدین تسلیم شده است .

نامبرده در شهر لشکرگاه برای دشمن خدمت می کرد که پس از پیوستن به مجاهدین تعهد کرده است که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهد گشت.
۲۰۲۰/۱۱/۹