هلمند : یک تن پولیس در مارجه کشته شد

ا ز ولایت هلمند اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۹ بجه ، در منطقۀ لوی چهارراهی ولسوالی مارجه ، یک تن پولیس گزمۀ دشمن در اثر انفجار ماین جابجا کشته شده است . ۲۰۱۶/۴/۱۳

ا ز ولایت هلمند اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۹ بجه ، در منطقۀ لوی چهارراهی ولسوالی مارجه ، یک تن پولیس گزمۀ دشمن در اثر انفجار ماین جابجا کشته شده است .

۲۰۱۶/۴/۱۳